Jak ustalić właściciela działki?


Ustawa o ochronie danych osobowych sprawia, że ustalenie właściciela działki może być dość trudne. Dotarcie do osoby będącej w posiadaniu określonego kawałka gruntu jest jednak często konieczne. Z jakich dostępnych metod najlepiej skorzystać, aby znaleźć właściciela działki?

 

Pozyskanie adresu administracyjnego działki

Znając dokładne położenie działki, warto na początek określić jej adres administracyjny. W tym celu warto skorzystać z portalu Geoportal, który zapewnia łatwy dostęp do danych przestrzennych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę miejscowości, na terenie której zlokalizowana jest działka. Pojawia się wówczas mapa z numerami ewidencyjnymi przypisanymi poszczególnym obszarom. Dysponując dokładnym położeniem poszukiwanej działki, można bez trudu sprawdzić jej numer TERYT.

 

sprzęt geodezyjny podczas pracy

 

Wypis z ewidencji gruntów

Posiadają prawidłowy adres administracyjny działki, danych jej właściciela można poszukać w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG). Zawiera ona wiele szczegółowych informacji na temat:

  • powierzchni działek
  •  przeznaczenia działek
  •  położenia działek

PEG pozwala na uzyskanie wypisu z rejestru gruntów. Może on zawierać dane osobowe właściciel działki, jednak nie zawsze możliwe jest ich uzyskanie. Aby dokument posiadał te informacje, należy wykazać się interesem prawnym do danej nieruchomości. Wystarczającym powodem jest chęć zakupu.

 

Odpis z księgi wieczystej

Inną metodą ustalania właściciela działki jest skorzystanie z danych Wydziału Ksiąg Wieczystych w odpowiednim Sądzie Rejonowym. Można w ten sposób uzyskać odpis księgi wieczystej, na którym powinno widnieć nazwisko właściciela danego gruntu. Pozyskanie tych informacji wymaga złożenia wniosku we właściwym dla położenia działki Sądzie Rejonowym. Uzasadnieniem wnioskodawcy ponownie powinien być interes prawny. Udostępniony numer wskazanej księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie Ministra Sprawiedliwości, gdzie znajduje się Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych. Wystarczy wpisać tam numer księgi wieczystej, aby uzyskać dostęp do jej bieżącej treści. W drugim dziale księgi powinno znajdować się nazwisko właściciela, w rubryce pod nazwą "Własność".

 

Usługi geodety

Po nawiązaniu kontaktu z właścicielem działki i pomyślnym zrealizowaniu transakcji, warto pomyśleć o nawiązaniu współpracy z dobrym geodetą. Kompleksowe usługi w tak specyficznej dziedzinie, jak geodezja oferuje firma Geo-Inwest. W zakres naszej oferty wchodzi m.in. wykonanie map do celów projektowych oraz map numerycznych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów inwentaryzacyjnych czy pomiarów odkształceń i przemieszczeń. Realizujemy również wytyczenia budynków, wznowienia znaków granicznych i podziały nieruchomości. Dzięki doświadczeniu i wysokim kompetencjom wszystkich pracowników, każdy zatrudniony przez nas geodeta posiada odpowiednią specjalizację. Korzystamy z najlepszych technik geodezyjnych i metod pomiarowych, a także doradzamy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

 

Geodezja GEO-INWEST - Zapraszamy do nawiązania współpracy zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

 

ul. Kawaleryjska 2a/14; 59-220 Legnica; Telefon: 768524060, 600473704, 600473870