Prace geodezyjne podczas budowy domu

Budowa domu to szereg prac, kojarzących się nam z placem, na którym stopniowo wznoszą się coraz to bardziej zaawansowane elementy konstrukcji. Zanim jednak ekipa budowlana ruszy do akcji i uruchomi odpowiednie urządzenia, do pracy przystępują geodeci. Czym dokładnie się zajmują i dlaczego ten etap jest tak istotny? Dziś przyglądamy się bliżej tej kwestii.

 

 

Stworzenie mapy do celów projektowych

Na samym początku geodeta zajmuje się stworzeniem mapy do celów projektowych. Taki dokument zawiera w sobie mapę wysokościową i sytuacyjną. To swoista baza, na której potem tworzy się rzeczywisty projekt wykorzystywany do celów budowlanych. Geodeta podczas pracy musi wykazać się znajomością obowiązującego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995, mapa do celów projektowych powinna zostać sporządzona w pierwszej kolejności i bez niej nie ma możliwości prowadzenia prac remontowych, budowy czy wykonywania projektów. W praktyce taki dokument zawiera:

  • linie zabudowy;
  • osie ulic i dróg;
  • wyznaczone obszary zieleni;
  • inne elementy, które znajdują się w obszarze planowanej inwestycji.

 

Prace geodezyjne podczas budowy domu

 

Tyczenie geodezyjne budynku

Takie działania oficjalnie nazywane są tyczeniem lokalizacyjnym. To szereg czynności pomiarowych, których celem jest określenie położenia planowanej nieruchomości względem określonych punktów odniesienia. Niezwykle ważna jest tutaj dokładność. Podczas procesu wykorzystuje się różnorodne metody, np. biegunową i ortogonalną. Chociaż te czynności różnią się od siebie, każda z nich bazuje na określonym zbiorze punktów geodezyjnych. Dzięki tyczeniu możliwe jest usytuowanie obiektu w taki sposób, żeby był on zgodny z planem.

Gdy fundamenty nieruchomości będą już wytyczone, geodeta zajmuje się określeniem punktów wysokościowych oraz wytyczeniem ław fundamentowych. To bardzo ważne zadanie. Jakiekolwiek pomyłki na tym polu sprawią, że dalsze prace nie będą przebiegać prawidłowo.

 

Kiedy kończy się praca geodety?

Odpowiedź na to pytanie brzmi "to zależy". Mogłoby się wydawać, że praca geodety jest zakończona, gdy pomiary zostały wykonane, a ekipa budowlana przystąpiła do wznoszenia budynku. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Gotową nieruchomość znowu należy wymierzyć. Takie działanie można porównać do inwentaryzacji. Podczas procesu geodeta umieszcza w dzienniku budowy szczegółowe informacje o wymiarach domu oraz o przyłączach instalacji. Tego etapu nie możemy pominąć, bo bez niego nie dostaniemy pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. W przypadku domów jest jednak inaczej, bo przeważnie, aby dostać takie pozwolenie, wystarczy jedynie dostarczyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 

 

Jak zadbać o prace geodezyjne związane z naszym domem?

Miejsce, w którym mieszkamy wraz z naszymi najbliższymi, powinno być w pełni bezpieczne. Takiego stanu nie da się jednak osiągnąć, jeśli pracami geodezyjnymi nie zajmie się dobry, solidny wykwalifikowany specjalista. Zadania tego typu warto więc zlecać firmom, które dysponują doświadczeniem oraz mają odpowiednie uprawnienia.

 

 

ul. Kawaleryjska 2a/14; 59-220 Legnica; Telefon: 768524060, 600473704, 600473870