Geodezja to bardzo zróżnicowana dziedzina nauki. Specjaliści pracujący w tej branży na co dzień wykonują takie zadania, jak np. realizacja map do celów projektowych, podziały nieruchomości, wytyczanie budynków czy wytyczanie sieci uzbrojenia podziemnego. Do podstawowych usług geodezyjnych należy zaliczyć pomiary, przeprowadzane z pomocą profesjonalnego sprzętu.

 

Rodzaje pomiarów geodezyjnych - pomiary poziomie i pionowe

Firmy, zajmujące się usługami z zakresu geodezji, na terenie Legnicy, Lubina, Polkowic, Głogowa i pobliskich miast, w swojej ofercie uwzględniają wykonanie pomiarów geodezyjnych. Takie działania mogą mieć różny charakter. Specjaliści wybierają odpowiedni rodzaj pomiaru, w zależności od tego, jakiego terenu dotyczą prace i w jakim celu się je wykonuje. Do podstawowych rodzajów można zaliczyć:

  • pomiary poziome

W specjalistycznym żargonie określa się je również mianem pomiarów sytuacyjnych. Ich celem jest określenie wzajemnego położenia dwóch obiektów, umiejscowionych na danym terytorium. To podstawowy sposób, pozwalają na doprecyzowanie rozmieszczenia szczegółów terenowych. Żeby dokonać precyzyjnych pomiarów, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie. Do celów sytuacyjnych wykorzystuje się m.in. ruletki, szpilki, dalmierze i węgielnice.

  • pomiary pionowe

Jak sama nazwa wskazuje, opisują charakter terenu "wzwyż", czyli jego ukształtowanie. Bez takich pomiarów nie dałoby się np. stworzyć map, na których widnieją oznaczenia wysokościowe. W tej metodzie określa się pewien punkt, a następnie, w odniesieniu do tego punktu wyznacza się wysokość innych obszarów. Warto wspomnieć również o pomiarach pionowości, dotyczących konstrukcji. Przeprowadza się je, gdy trzeba określić wymiary budowli wysmukłej i elementów pionowych. Do takich działań zaliczyć można np. pomiar szybów, słupów, kominów przemysłowych itp.

 

Pomiar geodezyjny

 

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

W tym przypadku mamy do czynienia ze swoistym połączeniem dwóch metod. Stosuje się więc tu zarówno współrzędne płaskie, jak i współrzędne wysokościowe. Jednym z przyrządów, wykorzystywanych w tym celu, jest tachimetr. Z jego pomocą można zmierzyć odległości, kąty poziome i kąty pionowe. Spełnia więc funkcję wcześniej wspomnianego dalmierza, ale w swojej konstrukcji łączy też funkcję teodolitu, służącego jedynie do pomiaru kątów. Osoby, specjalizujące się w geodezji i podejmujące się działań m.in. w Legnicy, Chojnowie i Bolesławcu, wykorzystują tachimetry laserowe i optyczne. Przy pomiarach sytuacyjno-wysokościowych stosuje się metodę biegunową, co oznacza, że mierzymy odległość, w jakiej dany punkt znajduje się od stanowiska z instrumentem oraz kierunek na ten punkt.

Wykonywanie czynności dotyczących pomiaru ziemi i obiektów to zadanie wymagające precyzji i doświadczenia. Efektem pracy specjalistów są m.in.: różnego rodzaju opracowania kartograficzne oraz mapy.

ul. Kawaleryjska 2a/14; 59-220 Legnica; Telefon: 768524060, 600473704, 600473870