Geodezja i Usługi geodezyjne

Nasze usługi:

 

  • mapy do celów projektowych,
  • pomiary sytuacyjno - wysokościowe,
  • wytyczenia budynków,
  • wytyczenia sieci uzbrojenia podziemnego,
  • pomiary inwentaryzacyjne budynków oraz sieci uzbrojenia podziemnego,
  • podziały nieruchomości,
  • wznowienia znaków granicznych,
  • opracowanie map numerycznych,
  • pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli

 

Nasze usługi geodezyjne wykonujemy w miejscowościach:

 

 

Przez 14 lat działania sporządziliśmy wiele map dla celów projektowych, map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych, zmierzyliśmy tysiące różnych terenów. Zaufało nam wiele firm, które na pewno były zadowolone z jakości wykonanych usług. Zapewniamy miłą, profesjonalną oraz terminowa obsługę.

 

Jeśli szukasz rzetelnej firmy zajmującej się geodezją na terenie Legnicy, Lublina, Polkowic, Głogowa lub innych miejscowości zapraszamy do zapoznania się z nasza bogatą ofertą naszych usług oraz do kontaktu telefonicznego.
 
Zapraszamy:

Geodezja "GEO-INWEST" Sp.j.
ul. Kawaleryjska 2a/14
59-220 Legnica

tel. 768524060
kom. 600473704 i 600473870

 

Geo-Inwest - geodezja Chojnów, Złotoryja, Bolesławiec

 

Usługi z zakresu geodezji powinny uwzględniać zróżnicowane potrzeby osób zamawiających tego rodzaju usługi. Tworzenie map, wytyczanie budynków i innych elementów zagospodarowania przestrzennego, ale również dokonywanie podziału nieruchomości czy aktualizacja numeracji obiektów to jedynie przykłady, czym się zajmuje geodezja Chojnów, Bolesławic czy Legnica korzystają z usług geodezyjnych, jakie kieruje do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw firma Geo-Inwest.

 

Geodezja TachimetrUsługi geodezyjne dostosowane do potrzeb klientów


Geo-Inwest zakres swoich usług kieruje głównie do mieszkańców wybranych gminy. Usługi, jakie obejmuje geodezja Złotoryja i Bolesławiec mogą wybierać spośród usług oferowanych przez różnych usługodawców. Pod tym względem usługi geodezyjne są bardzo zróżnicowane. Na podstawie badań, jakie obejmuje geodezja Bolesławiec, tworzone są mapy, tworzone z myślą o realizacji konkretnych projektów. W oparciu o przeprowadzone w terenie badania przeprowadzana jest również aktualizacja danych, dotyczących aktualizacji numeracji obiektów przestrzennych. Firmy mogą zlecać badanie odkształcania budynków wraz z możliwością dokonania pomiarów przesunięć budowli na wskazanym terenie. Istotną częścią działalności geodetów jest również wytyczenie sieci uzbrojenia podziemnego czy ewentualna inwentaryzacja takiej sieci, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia wskazanych prac remontowo-budowlanych.

 

Geodezja Chojnów wybiera również gospodarkę nieruchomościami


Większość zadań z zakresu geodezji oparta jest na konieczność zbadania terenu zarówno pod względem stworzenia mapy istniejącej sieci uzbrojenia, jak i naniesienia aktualnych danych związanych z istniejącymi obiektami. Większość tych zadań jest ściśle związana z szerszym pojęciem gospodarki nieruchomościami. Aktualizacja sieci uzbrojenia pomaga we wskazaniu możliwości dołączenia kolejnych budynków do istniejącej sieci, pomaga również w lokalizowaniu uzbrojenia, które może kolidować z przyszłą budową. Bardzo często praca geodetów to konieczność zbadania budynków pod względem oceny ich stanu technicznego. Zbadanie terenu i rozmieszczenia budynków wraz z aktualizacją danych w postaci naniesienia aktualnego umiejscowienia budynków pomaga w ocenie stanu budynku, może również być wykorzystane przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Duże odchylenia w przypadku budynków mogą jednocześnie stanowić przeciwwskazanie do kontynuowania prac budowlanych bez dodatkowego zabezpieczenia. 

 

Badanie terenu połączone z badaniem stanu budynków


Okolice Legnicy, Złotoryi i Bolesławca są nadal atrakcyjne dla wielu inwestorów, którzy przed rozpoczęciem planowanych prac powinni ocenić posiadany grunt pod kątem przyszłej budowy. Przeprowadzone przez specjalistów geodetów badanie terenu pomoże w doborze sprzętu oraz zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych. Istotnym etapem prac przygotowawczych do przyszłej budowy jest dokonanie badania ziemi pod kątem ustalenia stanu uzbrojenia terenu i aktualizacja takich informacji w oparciu o posiadane mapy geodezyjne.
 

Kliknij
ul. Kawaleryjska 2a/14; 59-220 Legnica; Telefon: 768524060, 600473704, 600473870